Menu

Rakion

Rakion

Bu online strateji aksiyon oyununda Rakion’un üreticileri sağlam bir kılıç savaşı ve gerçekçilik üzerine odaklanmışlardır. Stratejik savaş planları ve harika bir görsel deneyim sunan Rakion, her sağlam konsol oyunu gibi oyuncularına güzel bir oynanış vaat ediyor. Ayrıca her MMORPG oyununda olduğu gibi bu oyunda da deneyim puanı kazanıp seviye atlıyorsunuz.

Rakion; Hikayenin gidişatı 1. kısım; Alcon’un Doğuşu:

Bir zamanlar dünyaya canavarlar hükmediyordu ve insanlar neredeyse azınlık bir grubu oluşturuyorlardı.

Beyaz ejderhalar, canavarların kralları, canavarların sürekli artan sayıları yüzünden dünyanın çölleşmeye ve sefalet içerisinde kalmasından korkuyorlardı. Bu nedenle kış uykularından kalkıp kendi nüfuslarını arttıran bütün canavar ırklarını elimine edip canavarların arasında dengeyi sağlıyorlardı.

Her nasılsa bir gün insanlar canavarlardan daha üst seviye bir bilgelik ve büyü gücüyle kendilerini eğitip dünyayı ele geçirmeye çalıştılar.

Beyaz ejderhalar kış uykularından yavaşça uyanmaya başladılar ve insanların kralı Zadro, beyaz ejderhalar ile ateşkes yapmaya çalıştı fakat kısa sürede bunu kendinin yapabilecek yeteneğe sahip olmadığını farketti. Bu nedenle Zadro, ejder saldırılarını yavaşlatmak hatta durdurabilmek için ejder kalesine gitti. Beyaz ejderhalar insanları ilgi çekici buldular ve ilgiyle izlediler, çünkü canavarların aksine bu yaratıklar anlaşmaya varma adına tavizler verip, yine bu uğurda kaleye gelerek hayatlarını riske atmışlardı.

Sonunda beyaz ejderhalar insanlara bir 500 yıl daha vermeyi kabul edip, kış uykusuna geri döndüler.

Ejderhaların liderleri hayat formlarını başka bir hale getirip gökyüzüne doğru parıltıdan bir iz bırakarak yok oldular. Kalan beyaz ejderhalar Zadro’ya şunu söylediler: ”Liderler her zaman dünyaya bağlıdırlar, fakat yalnızca izlerler ve asla kendi iradeleri ile gelemezler. Onlar kesinlikle sözlerini tutacaklar… Fakat sen tutabilecek misin? Bizim bekleyişimiz bir faciaya dönüşebilir merhametten farklı olarak.”

Zadro bunu bütün insanlığa duyurdu fakat beyaz ejderhaların hikayeleri daha iki asır bile geçmeden bütün insanlık tarafından unutuldu.

Rakion; Hikayenin gidişatı 2. kısım; Alcon’un Ziyareti:

1025 yılında, büyü gücü olarak kuvvetli Alcon isminde bir kuyruklu yıldız rotasını kıtaya doğru çevirdi.

Alcon’un büyü gücü kıtadaki bütün canavarları etkiledi ve sayılarını arttırdı. Onurlu büyücü Rooman, Alcon’un rotasını kıtanın en büyük ovası olan Roperd ovasına doğru çevirdiğini keşfetti. Bunun üzerine kıta dört farklı ülkeye bölündü. Gözlerden uzak kuzey bölgesinde ”Crop krallığı” avlanma ve madencilik ile hayatını kazanıyordu. ”The Combined of Mobs” deniz kıyısında yaşadı, ”Kamec’in krallığı” kıtanın ortasına yerleşti ve ”Yolka” Kamec’in krallığından özgür, bir kaç başarılı tüccar ve daha düşük sınıf insanın kurduğu bir krallık. Bu dört krallık tam 100 sene boyunca kendi aralarında barışı sağladılar. Rooman bütün krallıkları ziyaret etti. Çünkü Alcon’un sebebiyet vereceği büyük tehlikeyi öngördü. Bütün krallıklara ortak bir müttefik kuvvet oluşturup insanlığın bu gelecek olan tehlikeye karşı tek yürek olup zafer kazanabilmesini istiyordu. Fakat krallar, Alcon’un tavsiyelerine inanmadılar. İnansalardı bile hiçbirisi böyle bir müttefik kuvvet için gerekli olan kaynağı harcamak istemiyor ve gelecek olan tehlikeyi defedecek askeri kuvvete sahip olduklarına inanıyorlardı… Ve değerli zaman yavaşça geçip gitti.

Fakat büyük ülkeler bu kehanete inanmıyor değillerdi.

Ülkelerin bir çoğu gelen tehlikenin farkındaydılar, çünkü yaratıkların sayısı ve gücü artıyordu. Fakat kuyruklu yıldızın Roperd ovasına doğru gidiyor oluşu işleri çok karmaşık bir hale getiriyordu. Kıta’nın en güçlü ülkesi Kamec krallığının kralı kendi askeri gücüne güveniyor ve diğer ülkelerden yardım alması gerektiği düşüncesinden tiksiniyordu. Yolka, bir zamanlar Kamec krallığına bağlı olan bu krallık, kuyruklu yıldızdan gelecek olan hasarın Kamec krallığını yerle bir etmesini istiyor, The Combined of Mobs krallığı hali hazırda canavarlarla savaşmakta olan ülkelere silah ve kaynak satarak büyük paralar kazanıyordu. Crop krallığı yaratıkların oluşturduğu ve verdiği tehlikenin farkında değildi. 1027 yılında kuyruklu yıldız kıtaya yaklaştıkça dünya Alcon’un gücünü hissetmeye başladı. Canavarlar gruplar halinde Ropert ovasında toplanmaya başladılar ve çevredeki köyleri, kaleleri ve benzeri yerleşim yerlerini yok etmeye başladılar. Büyücü Rooman’ın öngörüleri doğru çıkmaya başladı. Diğer ülkelerin durumu da Kamec gibiydi. Kamec’in kalan askeri güçleri can çekişiyordu ve dünya yaşanması için çok karanlık bir yer haline gelmişti. Büyülü kuyruk yıldızına hayran kalan canavarlar sürü halinde toplanıyorlardı ve Alcon’un yolculuğu neredeyse sona ermişti.

Büyücü Rooman ülkelerin kalan güçlerini tek bir bayrak altında topladı ve karşı saldırıya geçti. Roperd ovasında canavarlarla çarpışırlarken kuyruklu yıldızın merkezine doğru yöneldiler. Rooman ve diğer büyücüler bütün büyü güçleriyle kuyruklu yıldızın merkezine saldırdılar. Bütün büyücüler bu doğrultuda canını vermiş olsalar da sonunda kuyruklu yıldız devasa bir patlamayla ufacık parçalara dağıldı. İnsanlar ve canavarlar bu görüntüden etkilenip seyre daldıkları anda kuyruklu yıldızın ufak parçaları ve patlama, ovadaki bütün hayat formunu emdi. Sonradan ovaya gelen insanlar görüntü karşısında dehşete düştü ve yaratıkların tekrar doğabilecek olmaları ihtimaline karşı ufak parçaları toplayıp denizin en derin noktasına mühürlediler.

Rakion; Hikayenin gidişatı 3. kısım; Şeytan Cane:

Alcon’un yok edilmesinin üstünden 1000 yıl geçmişti.

Artık insanlar büyük büyücü Rooman’ın Alcon’u nasıl yok ettiğini ve denizin en derin noktasına mühürlediğini yalnızca hikayelerden dinleyebiliyordu. Bütün kıta aynı kalmıştı. Yalnızca Yolka artık Yolka krallığı olmuştu ve bölgenin merkezi, canavarlarla harabeye dönmüştü. Bu zaman dilimi içerisinde bazen kahramanlar ortaya çıkıyor, canavar tehlikesini ortadan kaldırıyor ve kendi efsanelerini yazıyorlardı. Kalan 3 krallık barış içerisindeydi, her ne kadar zaman zaman sürtüşüyor olsalarda büyük bir olay yoktu.

2030 yılında Cane isimli bir insan cinayet yüzünden yeraltı hapishanesine hapsedildi.

Cane bir zamanların en meşhur savaşçılarındandı, fakat savaşta bir bacağını ve kolunu kaybettikten sonra acınası bir hale geldi. Bir gün bir dilenci onun yemeğini çalmaya çalışırken, yakalayıp öldürdüğü için cinayetten tutuklandı ve hapishaneye gönderildi.

Hapishanede bir kişiyi daha öldürdükten sonra umursamaz ve vahşi tavrı yüzünden gardiyanlar tarafından kovalanmaya başlandı, ufak vücudu sayesinde bir çatlaktan içeri girdi ve üç gün boyunca özgürlüğü için kazdı. En sonunda büyük bir kapıyla karşılaştı. Kapının yanındaki oymalarda büyük büyücü Rooman ve başarılarından bahsediliyordu. Merakına yenik düşen Cane, kapıyı açtı ve Alcon’un parçalarını buldu. Parlayan parçaların büyüsüne kapılan Cane yavaşça parçalara doğru yaklaştı. Alcon yeniden oluşumuna hazırlanıyordu.

2033 yılında Cane kendini dünyaya yeniden tanıttı. Fakat artık yalnız değildi. Emrindeki bütün yaratıklarla birlikte hızlıca bütün yeraltı hapishanelerini yok etti ve kendine Yolk Krallığı altında yeni bir ev oluşturdu. Cane artık bütün insani duygularından yoksundu ve dünyadan nefret ediyordu. Onun emri altında olanlar dışında çevresindeki her şeyi öldürüyordu.

Bir kez daha insanlık müttefik oluşturdu ve Cane’e karşı birleşik ordularla saldırdılar. Sayısız insan ve canavar yok edildi. İki tarafta inanılmaz hasarlar aldı. Cane en sonunda dünyaya tekrar bir saldırı düzenleyebilmek için yer altına sığındı.

Hemen İndir

Yorum yok

Bir cevap yazın

 

Facebook

IMPERIA ONLINE